Home Digiboek Statistiek Materialen Contact

Het nieuwe statistiek programma wordt wel gekenmerkt als "werken met grote datasets". Dat doet het nieuwe domein tekort. Om datasets te kunnen analyseren is ict nodig.
De inzet van ict is onontbeerlijk zoals de laatste eindterm van het nieuwe domein statistiek van zowel havo A als vwo A en C expliciet aangeeft. Wie de eindtermen doorneemt begrijpt dat de rol van ict meer omvat. Voor het begrijpen en doorgronden van statistische concepten zijn goede simulaties onmisbaar.
Een goed voorbeeld is de steekproevenverdeling, een statistisch concept dat de grondslag vormt voor het doen van verantwoorde statistische uitspraken.

De site biedt een dynamische hands-on-handreiking met concrete materialen en ideeën voor een nadere kennismaking met het nieuwe statistiek domein. De inhoud is geschreven op leerling niveau en kan zowel in de klas als thuis ingezet worden.

De auteurs staan open voor opmerkingen, suggesties.
Carel van de Giessen
Piet van Blokland


Laatste update 25 november 2017